Ľuboš Moščovič o bezpečnosti
Informačná bezpečnosť sa týka každého!

Keďže, ako aj samotný názov blogu naznačuje, sa budem vo svojich príspevkoch venovať najčastejšie problematike bezpečnosti, rozhodol som sa venovať tento úvodný pváve samotnému pojmu bezpečnosť. Nie je to totiž až také priamočiaré a jednoduché ako sa...

Read More...