definícia

Počujte, Kefalín. A čo vy si predstavujete pod takým slovom “bezpečnosť”?

Keďže, ako aj samotný názov blogu naznačuje, sa budem vo svojich príspevkoch venovať najčastejšie problematike bezpečnosti, rozhodol som sa venovať tento úvodný pváve samotnému pojmu bezpečnosť. Nie je to totiž až také priamočiaré a jednoduché ako sa na prvý pohľad môže zdať. No veď posúďte sami - skúste sa na chvíľu zamyslieť a urobiť si vlastnú definíciu tohto pojmu.