vzdelávanie

Môže si používateľ naozaj za prienik len sám?

Dnes som narazil na veľmi zaujímavú esej od môjho obľúbeného autora Bruca Schneiera. Zamýšľa sa nad tým, či je naozaj správne hádzať vinu za všemožné zavírenia počítačov, krádeže osobných údajov, či naletenia na rôzne online podvody len na plecia koncových používateľov. Veď to počúvame zo všetkých strán - jedno nepozorné kliknutie na linku v podivnom emaily a váš počítač a údaje v ňom majú veľký problém. A čo na to odborná verejnosť?