Kto je Ľuboš Moščovič

Ľuboš "herrman" Moščovič je IT profesionál so skúsenosťami v rôznych oblastiach odboru. Bezpečnosť (nielen IT) je jeho hoby už od čias vysokoškolského štúdia. Momentálne pracuje pre spoločnosť Kyndryl a je držiteľom CISSP certifikátu.

Kontakt: [email protected]

Táto stránka je osobnou iniciatívou autora - všetky príspevky na tejto stránke sú len jeho osobným názorom a nemusia reprezentovať, či stotožňovať sa s postojom, názorom, či stratégiou Kyndryl.